Leksaksmuseets Historia

På grund av rådande situation håller Museet endast öppet onsdag till fredag 11-16. För bokning av gruppbesök och övriga frågor, ring 0704-753 604 

 

 

Vår historia startade 1975

Tanken på ett leksaks- och hobbymuseum i Stockholm hade funnits länge. Genom kontakter mellan representanter för olika hobby- och samlarföreningar bildades den 5 mars 1975  en paraplyorganisation i form av en stiftelse: Stiftelsen Hobby och Leksaksmuseet. Den 1 juli 1978 kunde stiftelsen genom medverkan från Stockholms stad, dåvarande Maria Föreningsråd och den Philipsenska skolinrättningen, fastighetens dåvarande ägare, börja inflyttningen på Mariatorget 1C.

 

Nya tider – Nya lokaler!

Leksaksmuseet invigdes 1980 i f.d. skollokaler vid Mariatorget 1C i Stockholm. I huset disponerades fem plan, sammanlagt 1200 kvadratmeter yta. Museet omfattade tre våningsplan, ett vindsplan och ett stort källarutrymme. Besökssiffrorna blev mycket goda de första åren och stabiliserade sig sedan kring 40-50.000. Förmånliga femåriga hyresavtal gav museet god ekonomi och grundinvesteringarna kunde betalas. Stig Dingertz var en drivande kraft vid museets tillkomst. Han var bland andra en storsamlare som länge engagerat sig i leksakernas historia, och blev museets förste chef. När leksaksmuseet startade blev han också Stiftelsens ordförande.

 

Nya förutsättningar hotade verksamheten

Då fastigheten där museet var inhyst behövde grundförstärkas för mycket höga kostnader såg den nya fastighetsägaren sig nödgad att kraftigt höja hyrorna under en femårsperiod. Den femdubblades och den dåvarande museichefen ansåg sig då inte vilja fortsätta på ideell basis, utan hade mer affärsmässiga planer med bortflyttning och försäljning av sin samling.

 

Ett par dramatiska år

Åren 1990-1991 blev dramatiska för museistiftelsen. Genom en fantastisk sammanhållning bland Stiftelsens grundorganisationer, med sju storsamlare i spetsen, kunde man efter tre månaders stängning fylla de tre tömda översta våningsplanen med nya intressanta föremål. Leksaksmuseet återöppnade 1991 under organisationsnamnet Stiftelsen Hobby- och Leksaksmuseet, och profilerade sig med en ökad barnverksamhet genom att anordna daglig barnteaterverksamhet i museets samlingssal.

 

Efter omorganisationen

Nu kunde museistiftelsen glädja sig åt ett kontinuerligt stöd från enskilda stiftelser, företag och även Stockholms Stad och Landstinget. Ett känt byggföretag skänkte den stora hissen och ett annat inredde barnteaterlokalen. Ett par stiftelser bidrog med medel för uppbyggnad av ytterligare montrar och andra renoveringsarbeten. Det totala stödet uppgick till en kvarts miljon årligen. Därmed kunde entréavgifterna täcka hyres- och övriga driftsutgifter. Trots att museet har stabiliserat sin verksamhet med cirka 60 000 årliga besökare varav cirka 15 000 på barnteater, och höjda entréavgifter, krävs ett årligt stöd på mellan ½ – 1 miljon kronor.

 

Nya hot

På åttiotalet såldes fastigheten som museet var lokaliserat i. Fastigheten skulle nu grundförstärkas. I början på nittiotalet hamnade fastigheten via en storbank i den akademiska världen. När Svenska akademin blev slutligen ensamägare och genom sitt förvaltningsbolag höjdes lokalhyran under en åttaårsperiod från en halv miljon till över en miljon kronor. Det blev nödvändigt för museet att finna nya lokaler.

År 2004 kunde Leksaksmuseet i en uppgörelse med Storstockholms lokaltrafik (SL) etablera sig som granne till Spårvägsmuseet i Söderhallarna.

Leksaksmuseet tillsammans med Spårvägsmuseet blev ett eldorado för förskolor, skolgrupper och barnfamiljer. Detta höjde Spårvägsmuseets 50.000 besökare på ett år till över 80.000, och besökstalen har därefter successivt stigit till 120.000. När nu bussdepån i Söderhallarna flyttats till Hammarbyhamnen, och hela området i en uppgörelse med Stockholm Stad, blir ett nytt stort bostadsområde måste både Spårvägsmuseet och Leksaksmuseet flytta. Spårvägsmuseets planerade lokaler i Hjorthagen har en planerings- och byggnadstid på minst två-fyra år. Under denna tid blev Leksaksmuseet tvungen att ”stoppa museet i en malpåse” eller flytta till andra lokaler. Vi valde det senaste.

 

Nya lokaler i Nacka

2018 fick vi möjligheten att öppna ett lekfullt museum, baserat till 80% på stiftelsens egna föremål. Men nu också med utställningar tillsammans med samlare, föreningar och organisationer. Det nu 38-åriga Leksaksmuseet har blivit ett ”tittskåpsmuseum” med helt unika samlingar, men också ett öppet och samverkande museum. Inkluderande och föränderligt till sin karaktär. Ett museum som kommer att arbeta i aktiva medskapande samarbeten med skola och civilsamhället som sätter in leksakernas historia i ett idéhistoriskt sammanhang med samhällsklimat, sociala skillnader, etnicitet, könsroller och levnadsmönster.

Men fortfarande med samma hjärta, nostalgi och berättarglädje. Ett museum, inte bara med tusentals leksaker och samlarföremål – utan också med tusentals berättelser.

Så här såg det ut under uppbyggnaden, klicka på bilden!